Norberg - låt dig överraskas

Kommunstyrelsen i korthet

Nedan följer några av de ärenden som behandlades under kommunstyrelsens sammanträde den 3 december 2018. När protokollet är justerat kan det läsas häröppnas i nytt fönster.

Uppdrag om mark samt förfallna områden
Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, V-Dala, att redovisa vilka områden som är möjliga och lämpliga för industrietablering och bostadsbyggande. Vidare ska
V-Dala en gång per halvår rapportera vilka insatser som görs för att motverka förfallna områden i Norberg.

Samordningsfunktion för elevhälsans medicinska del
Kommunstyrelsen beslutade att Norbergs kommun ska ingå i en samordningsfunktion för elevhälsans medicinska del i Västmanlands län. Samordningsfunktionen ska bland annat vara en tydlig representant för elevhälsans medicinska del, såväl inom länets elevhälsa som i kontakter med exempelvis hälso- och sjukvårdens olika delar och andra samarbetsparter. Efter två år kommer samordningsfunktionen att utvärderas.

Förslag om motioner och medborgarförslag
Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige fått ett antal motioner och medborgarförslag för beredning. Förslagen tillbaka till kommunfullmäktige är att avslå ett medborgarförslag om buss för föreningar med flera och en motion om en evenemangsbuss samt att bifalla en motion om ekologisk skolmat. Motionerna och medborgarförslagen behandlas av kommunfullmäktige den 17 december 2018.

Relaterad information