Norberg - låt dig överraskas

Kommunal anslagstavla

Detta är Norbergs kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella kungörelser, tillkännagivanden och protokoll.

Du hittar alltid tidigare protokoll på följande länköppnas i nytt fönster

Justerade protokoll

Här talar vi om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet tillgännages.

Allmänna utskottet 2017-12-06, anslås 2018-01-08--2018-01-31öppnas i nytt fönster (pdf, 109.9 kB)

Norra Västmanlands samordningsförbund 2017-10-26, anslås 2018-01-15--2018-02-07 (pdf, 346.3 kB)

Tillkännagivanden och kungörelser

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning.

Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga

Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-01-29öppnas i nytt fönster (pdf, 499 kB)

Överförmyndarens expeditionstiderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur man överklagar beslut

Information om hur du överklagar beslut hittar du på följande sida: Överklaga beslutöppnas i nytt fönster

 

Relaterad information