Norberg - låt dig överraskas

Lapphyttan ska bevaras och skyddas

Nu blir Lapphyttan riksintresse och får utökat skydd. Det står klart efter att Riksantikvarieämbetet beslutat att det nuvarande riksintresseområdet Olsbenning ska utökas med Lapphyttan. Det innebär att området är särskilt viktigt att bevara som en del i landets historia.

Olsbennings bergmansby har sedan tidigare varit riksintresse och området utökas nu med Lapphyttans fornlämningsmiljö. Riksintressets nya utbredning sträcker sig ifrån Olsbennings bergmansby och norrut längs Svartån, upp mot Lapphyttan och Dammängsmossen.

Lapphyttan och Nya Lapphyttan

Lapphyttan är en järnframställningsplats som användes under tidig medeltid. Utgrävningar som gjordes under 1980-talet visar en masugn med tillhörande anläggningar som varit i bruk under 1100-, 1200-, och 1300-talen. Lapphyttan är en av de äldsta undersökta masugnarna i Europa. I Norberg finns en rekonstruktion av Lapphyttan, Nya Lapphyttan.

Riksintressen viktiga för vår historia

När ett område klassas som ett riksintresse innebär det att miljön är värd att skydda ur ett nationellt perspektiv. Kulturmiljöer som blir riksintressen är särskilt intressanta för regionen, riket eller internationellt. Områdena visar hur människan har använt och utnyttjat exempelvis naturtillgångar och visar samhällets utveckling från dåtid till nutid.

Läs mer om området på Länsstyrelsen i Västmanlands webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om kulturmiljövård på Länsstyrelsen i Västmanlands webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om Nya Lapphyttan