Norberg - låt dig överraskas

Information om telefonsamtal från Navigatorcentrum

Norbergs kommun, tillsammans med Fagersta och Skinnskattebergs kommuner, kommer att genomföra en stor kartläggning under maj och juni över ungdomars sysselsättning. Är du mellan 16-25 år och folkbokförd i någon av kommunerna kan du bli uppringd och få svara på några frågor.

Syftet är att arbeta uppsökande för att få vetskap om hur de ser ut för målgruppen i kommunen vad gäller sysselsättning hos ungdomarna och att utifrån kartläggningen kunna möta upp de behov som finns hos målgruppen.

Vi är nyfikna att veta vad du som ungdom gör idag. Har du arbete? Går du i skolan eller är du ute i världen och reser? Vi skulle även vilja veta vad ni önskar att det fanns att göra i kommunerna utöver det som idag finns.

Deltagandet är frivilligt och om du inte vill prata med oss och svara på några frågor så kommer detta att respekteras. Kartläggningen kommer genomföras av projektet Young IRL på uppdrag av de tre kommunerna. Du kan komma att få ett vykort hemskickat till din folkbokföringsadress.

Vid frågor kontakta projektledare Young IRL.
Ann-Sofie Carlqvist
Telefon: 0223-447 09
E-post: ann-sofie.carlqvist@fagersta.se