Norberg - låt dig överraskas

Vill du starta eget företag?

Företagarna och Nyanlänt företagande startar nu en utbildning för att hjälpa dig att starta eget företag. Utbildningen är också ett sätt att få träffa etablerade företag och knyta kontakter. I Norberg startar utbildningen den 18 maj.

Norberg
Datum och tid: Torsdagen den 18 maj kl. 9.00-13.00
Plats: Bergslagens folkhögskola

Skinnskatteberg
Datum och tid: Onsdagen den 10 maj kl. 9.00-13.00
Plats: Gamla Folkhögskolan/Aspebäckens företagsby

Fagersta
Datum och tid: Onsdagen den 10 maj kl. 15.00-19.00
Plats: ABF-lokalen

  • Lärare är Hans Hallengren.
  • Utbildningen är gratis. Gör du praktik, går SFI (Svenska för invandrare) eller är inskriven på Arbetsförmedlingen får du ersättning som vanligt.
  • Du får egen mentor, hjälp att utveckla din affärsidé till verklighet och intyg. Utbildningen hålls på svenska med visst språkstöd.

Anmäl dig till kerstin@nyanlantforetagande.se eller via telefon 070-293 93 67.