Norberg - låt dig överraskas

Felaktigt förfallodatum för VA-faktura

Förfallodatumet i den senaste tryckta fakturan (2017-08-07) för vatten och avlopp från Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) är felaktig. I systemet gäller sista dagen i månaden, den 30 september, som vanligt. Beloppet är för många högre än vanligt då perioden är längre.

Frågor?

Kontakta Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund på telefon 0223-446 00.