Norberg - låt dig överraskas

Delar av Myntgatan och Malmgatan avstängda

I samband med arbeten på busstorget i centrala Norberg kommer delar av Myntgatan och Malmgatan att vara avstängda mellan den 20 september och 6 oktober.

Inom avstängt område är motorfordonstrafik förbjuden helt. Förbud mot motorfordonstrafik gäller ej fordon med tillstånd.

Karta över avstängda delaröppnas i nytt fönster

Vill du veta mer?
Kontakta gatuavdelningen på Norra Västmanlands kommunalteknikförbund, telefon 0223-441 58.