Norberg - låt dig överraskas

Norbergs kommun byter telefonisystem den 14/11

Norbergs kommun byter telefonisystem den 14/11 och bytet påverkar även den gemensamma växelfunktionen för Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg, NVK och NVU.

Bytet sker vid kl 07.00 på morgonen och särskilt viktiga nummer till exempelvis hemtjänst och krisledning bevakas särskilt för att de ska fungera så fort som möjligt efter skiftet.

Vi ber om förståelse för att vissa störningar kan uppstå.