Norberg - låt dig överraskas

Biblioteket stängt 6/2

Det pågår ett utvecklingsarbete på Norbergs bibliotek. Vi kommer bl.a. att införa en ny teknik där våra låntagare ges möjlighet att låna och lämna själva. Med anledning av det är biblioteket stängt den 6/2.

 Välkomna åter den 7/2!