Norberg - låt dig överraskas

Nytt! Information om porttelefon i Norbergs kommunhus.

Som en del i säkerhetshöjande åtgärder i Norbergs kommunhus så har en porttelefon installerats för tillträde till kommunhusets trapphus. Dörren vid trapphuset kommer att vara låst fr o m fredag 2018-02-02. Entrédörren mot parkeringen kommer istället att vara olåst under kommunhusets öppettider.

För att du som besökare ska kunna få kontakt med kommunens respektive verksamheter i kommunhuset, följ instruktionerna vid porttelefonen. Bemanning för att öppna dörren via porttelefonen, kommer att finnas på plats under kommunhusets öppettider.