Norberg - låt dig överraskas

Detaljplan för Stockrosen 2 med flera

Detaljplanen finns utställd för granskning under tiden 12 februari t.o.m. 26 februari 2018 och handlingarna finns på biblioteket i Norberg samt på Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, Strandbacksvägen 7 i Avesta (öppet vardagar 08.00–12.00, 13.00–16.30).
Du kan också titta på handlingarna i pdf-format här nedan på webben. Detaljplan för Stockrosen 2 med fleralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Synpunkter på detaljplanen skall lämnas skriftligt och skickas till Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, Plan- och byggenheten, 774 81 Avesta, eller via mejl till miljo-bygg@avesta.se, senast den 26 februari 2018. Den som inte senast under granskningsskedet framfört sina synpunkter skriftlig-en kan förlora rätten att senare överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).