Norberg - låt dig överraskas

Stiftelsen John Bromans fond

Går du på hantverks- eller praktisk yrkesutbildning, inte är äldre än 20 år och hemmahörande i Norberg. Här är stipendiet just för dig!

Ansökan ska innehålla:

Namn, adress och personnummer.
Vilken linje på gymnasiet (yrkes- eller hantverksprogram).
Berätta gärna lite om sig själv.

Sänd din ansökan till: Norbergs kommun Barn– och utbildningsutskottet Box 25, 738 21 Norberg Senast 2018-04-16