Norberg - låt dig överraskas
Exempelbild

Skolskjuts under läsåret 2018/2019

Nu är det dags att ansöka om skolskjuts för nästa läsår (2018/2019), som börjar den 21 augusti 2018. Ansökan om skolskjuts måste göras inför varje läsår, det vill säga även för de elever som har skolskjuts under nuvarande läsår. Ingen elev får skolskjuts till hösten utan inlämnad ansökan.

Ansökan om skolskjuts görs på Norbergs kommuns hemsida, under följande länk:

www.norberg.se/sidor/barn--utbildning/skolskjuts/ansok-om-skolskjuts.htmlöppnas i nytt fönster

För att vi ska hinna handlägga ansökningarna och beställa busskort till skolstarten, är sista dagen att ansöka den 30 april 2018.
Vi kan inte garantera att ansökningar som lämnas in efter det datumet hinner handläggas innan höstterminen börjar.

Elev med fullständigt personnummer, som har haft skolskjuts med linjetrafik under nuvarande läsår och som uppfyller kraven för skolskjuts under nästa läsår, behåller sitt busskort över sommaren. Vid godkänd ansökan aktiveras busskortet till höstterminen. Elev som saknar fullständigt personnummer får ett nytt busskort om eleven är fortsatt berättigad skolskjuts.

Är du osäker på om eleven har rätt till skolskjuts eller vill veta mer om skolskjuts? Då hittar du information under följande länk:

www.norberg.se/sidor/barn--utbildning/skolskjuts.htmlöppnas i nytt fönster