Norberg - låt dig överraskas

Västmanland-Dalarna löneförvaltning

Löneförvaltningen svarar för löne- och pensionshandläggning åt FAHNS-kommunerna (Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg). Löneförvaltningen sysselsätter idag omkring 20 personer och hanterar löner åt 8 000 personer varje månad.

Aktuell information

  6 december            Sista dag för löneunderlag

12 december            Sista dag att bevilja bokningar i
                                     vikpool i självservice

14 december           Sista dag att attestera i självservice

15-18 december      Personec och självservice stängt för
                                    bankfilsbearbetning

22 december           Utdata uppdaterat för december
22 december           Löneutbetalning

OBS! Kort rapporteringstid i december då lönen
         betalas ut före jul.

 

 


 


Blanketter

Norbergs kommun
Fagersta kommun
Avesta kommun
Skinnskattebergs kommun
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Generella blanketter

Relaterad information