Norberg - låt dig överraskas

Västmanland-Dalarna löneförvaltning

Löneförvaltningen svarar för löne- och pensionshandläggning åt FAHNS-kommunerna (Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg). Löneförvaltningen sysselsätter idag omkring 20 personer och hanterar löner åt 8 000 personer varje månad.

Aktuell information


10 januari                  Sista dag för löneunderlag
14 januari                  
Sista dag att bevilja bokningar
                                      i vikpool
16 januari                   Sista dag att attestera i
                                      självservice
17-21 januari             Personec och självservice
                                      stängt för bankfilsbearbetning

25 januari                   
Utdata uppdaterat för januari
25 januari                    
Löneutbetalning


Blanketter

Norbergs kommun
Fagersta kommun
Avesta kommun
Skinnskattebergs kommun
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Generella blanketter

Relaterad information