Norberg - låt dig överraskas

Västmanland-Dalarna löneförvaltning

Löneförvaltningen svarar för löne- och pensionshandläggning åt FAHNS-kommunerna (Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg). Löneförvaltningen sysselsätter idag omkring 20 personer och hanterar löner åt 8 000 personer varje månad.

Aktuell information

27 februari               Utdata uppdaterat för februari
27 februari               Löneutbetalning

 7 mars                      Sista dag för löneunderlag

14 mars                     Sista dag att bevilja bokningar i
                                    vikpool i självservice

19 mars                     Sista dag att attestera i självservice

20-21 mars               Personec och självservice stängt för
                                    bankfilsbearbetning

27 mars                    Utdata uppdaterat för mars
27 mars                    Löneutbetalning

 

 

 


 


Blanketter

Norbergs kommun
Fagersta kommun
Avesta kommun
Skinnskattebergs kommun
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Generella blanketter

Relaterad information