Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas
Exempelbild

Kommunal ängsmark

På grund av torkan har Norbergs kommun den 5 juli lämnat ut kartor till Lantbrukarnas riksförbund, LRF, över kommunal mark som eventuellt kan vara lämplig för foder.