Norberg - låt dig överraskas

Försäkringar

Olycksfallsförsäkring

Från den 1 januari 2014 är If Skadeförsäkring kommunens försäkringsgivare av kollektiv olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller olycksfall och omfattar bland annat alla kommunens förskole- och skolbarn.

Skadeanmälan skall göras skriftligt till If Skadeförsäkringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, även om några kostnader inte uppstått.

För undvikande av preskription bör anmälan göras inom 3 år.

Under perioden 2010-2012 hade Norbergs kommun Europeiskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som försäkringsbolag.

Relaterad information