Norberg - låt dig överraskas

Tallens förskola

Förskolan Tallen

Tallens förskola ligger i före detta Kärrgruvans skola, cirka 3 km från Norbergs centrum. Förskolan omges av skog där det finns mycket spännande att undersöka...

Förskolan har fem avdelningar:

  • Enen
  • Granbarret
  • Kotten
  • Stubben
  • Bäcken
Bild från förskolan Tallens gård

Bild från förskolan Tallens gård