Norberg - låt dig överraskas

Fritidshem

Fritidsflickor

 Fritidshemsverksamhet finns för barn från förskoleklass till årskurs 6 under den tid av dagen som de inte går i förskoleklass eller skola. Verksamheten erbjuds till barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar samt till barn som har ett eget behov av verksamheten.

Fritidshemmen är integrerade med skolan vad gäller personal, lokaler och verksamhet.

På Källskolan finns tre avdelningar, Källan, Regnbågen och Önskebrunnen.
Vi har öppet mellan klockan 06.00-18.00.
Under stängningsveckorna på sommaren och vid jullov är all fritidsverksamhet sammanslagen.

Vi arbetar på följande sätt för att främja elevernas utveckling till självständiga och demokratiska individer:

 • Genom att personalen är lyhörd och har en öppen kommunikation med alla barn och föräldrar bemöter vi dem på ett positivt sätt och tar vara på deras idéer.
 • Vi ger leken stort utrymme och uppmuntrar eleverna att prova nya saker. Vi avsätter tid till fri- och organiserad lek. Vi erbjuder olika material till eget skapande.
 • Vi skapar möjligheter för eleverna att vistas i olika miljöer bl.a. genom utflykter till skogen och närliggande besöksmål. Vi arbetar med temaarbeten och temadagar. I juni gör vi varje år en fritidsresa med elever från år 2.
 • Genom att personalen är goda förebilder och genom aktivt arbete mot alla former av kränkande beteende i ord och handling tränas eleverna i att utveckla förmåga att ta ansvar och att visa respekt för sig själva och andra.

Fritidshemmet Källan
Vi som arbetar på fritidshemmet Källan är:

 • Kim Ohlsson
 • Birgitta Larsson
 • Anette Lindberg
 • Laila Backman
 • Birgitta Gustafsson
 • Johan Sjöstrand
 • Siv-Therese Angelo
 • Catrine Behrens Löfgren
 • Oscar Abrahamsson

Fritidshemmet Regnbågen
Vi som arbetar på fritidshemmet Regnbågen är:

 • Eva Nilsson
 • Anita Strandberg-Rova
 • Sandra Johansson
 • Ann Murray
 • Sofia Persson
 • Henrik Westerlund
 • Marcus Carlsson

Fritidshemmet Önskebrunnen
Vi som arbetar på fritidshemmet Önskebrunnen är:

 • Marianne Widar
 • Annica Nähr Pettersson
 • Petra Valtersson
 • Sandra Bergman

Fristående fritidshem
Det finns ett fristående fritidshem i Norbergs kommun.

Fristående fritidshem kan till exempel drivas som föräldrakooperativ eller personalkooperativ av en stiftelse eller ett aktiebolag.
Kommunen godkänner fristående fritidshem och ansvarar också för att kontrollera att verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet. 
Norbergs kommun har ett fristående fritidshem i Karbenning.