Norberg - låt dig överraskas

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Varje år ska skolan upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder som behövs för att främja lika rättigheter och möjligheter för de barn och elever som går i skolan samt hur skolan ska arbeta för att förebygga och förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.

Relaterad information