Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Studie- och yrkesvägledare

Information om gymnasieskolan
Snart är det dags för eleverna i årskurs 9 att välja till gymnasieskolan. Här följer en kort information om valet.

Vägledning och information
Klasserna har fått gemensam information om gymnasieskolan. Dessutom erbjuds varje elev enskilda samtal om framtida studieval. Om behovet finns är föräldrar välkomna att kontakta mig för enskilda samtal. Under hösten hålls ett föräldramöte angående gymnasievalet.

Besöka en gymnasieskola
Om det finns behov att besöka någon gymnasieskola, så hjälper jag gärna till.

Öppet hus
Gymnasieskolorna har öppet hus på kvällstid. Se lokal annonsering eller fråga mig om vilka tider som gäller.

Behörighet
Det krävs minst betyget E i svenska, engelska och matematik för samtliga elever. I enstaka fall görs undantag. För yrkesförberedande program krävs minst betyget E i ytterligare fem ämnen och för de högskoleförberedande programmen i nio ämnen. De kan variera beroende på vilket program eleven söker.

Betyg
Den preliminära antagningen meddelas i början av april. Antagningen bygger på höstterminens betyg. Slutbetyget är grunden för den slutgiltiga antagningen som sker i början av juli.

Ansökan
Ansökan sker via internet. Eleverna får en skriftlig information i början av vårterminen. Sista ansökningsdag är den 14 februari.

Ansökan till idrottsutbildningar
Det finns flera möjligheter att kombinera studier och idrott.

På elitnivå söker eleverna till riksidrottsgymnasiet eller nationellt godkända idrottsutbildningar. Dessa utbildningar söks via ett idrottsförbund. Ansökningstiden är normalt senast den 1 december, men i vissa fall tidigare. Eleven söker också ett gymnasieprogram senast den 14 februari.

Många gymnasieskolor har också lokalt godkända idrottsutbildningar. Ansökan sker senast den 14 februari.

Omval
Omval kan göras från mitten av april till början av maj.