Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Förskoleklass

På Källskolan har vi tre förskoleklasser, Källgården, Regnbågen, och Bryggan.

Förskoleklassens elever går i skolan mellan kl 8.00-13.45. Förskoleklassen är en egen skolform och det första steget i grundskolan.
I förskoleklassen arbetar vi med skolförberedande uppgifter, skapande och lek. Stor vikt läggs på socialt samspel.

Föräldrars/vårdnadshavares delaktighet, intresse och engagemang är av stor betydelse.

I vår verksamhet stimuleras eleverna till att vilja lära sig och att växa med sina uppgifter.

Eleven möts med respekt både för sin person och sitt arbete. De elever som går i förskoleklass och som behöver fritidshem har sin placering på Källgårdens fritids som har öppet kl 6-16:30. På eftermiddagar samverkar vi med övriga fritidsavdelningar.

Vi som arbetar i förskoleklass är:
Regnbågen: Anita Strandberg-Rova och Agneta Kvist Källund
Bryggan: Birgitta Gustafsson och Eva Nilsson
Källgården: Siv-Therese Angelo och Catrine Behrens Löfgren

Förskoleklass 2019

Vårdnadshavare till barn födda 2013 som ska börja förskoleklass och ev. fritidshem läsåret 2019/2020 är välkomna till ett informationsmöte på Källskolan.

Rektor och specialpedagog förskola och förskoleklass kommer på mötet att informera om hur övergången från förskola till förskoleklass och fritidshem ska fungera under våren 2019. Vi kommer att berätta om hur vi tänker kring olika former av besök och samtal, gruppindelning och om förskoleklassens uppdrag. Klassindelning och personal presenteras vid ett möte senare under våren.

Dag: Tisdagen den 26 mars 2019

Tid: alt 1 kl. 16:00 (språkstöd medverkar vid mötet)

alt 2 kl. 18:00

Plats: Källskolans matsal

Norberg 2019-02-26

VÄLKOMNA!

Rektor Victoria Åkerlund

0223-29142 victoria.akerlund@edu.norberg.se