Norberg - låt dig överraskas

Ansökan om skolskjuts

Ansök om skolskjuts genom att fylla i formuläret nedan.
Efter att ansökan har skickats in, kommer beslut att tas i enlighet med skollagen och kommunens riktlinjer för skolskjutsöppnas i nytt fönster (pdf, 99.1 kB). Om e-postadress anges kommer beslutet att skickas ut digitalt, i annat fall per post.

Har du/ni skyddade personuppgifter?
Personer med sekretessmarkerade uppgifter/skyddad identitet bör inte ansöka om skolskjuts genom formuläret. Kontakta skolskjutshandläggaren eller skolexpeditionen på Källskolan alternativt Centralskolan för hjälp med ansökan.

Avser ansökan skolskjuts för läsåret 2018/2019?
Just nu pågår handläggning av skolskjutsansökningarna inför nästa läsår. Sista dag att ansöka för att vara garanterad beslut innan höstterminen var den 30 april 2018. Det går att ansöka om skolskjuts även efter att sista ansökningsdag har passerat, men vi kan då inte garantera att ansökan hinner handläggas innan läsårets första dag.

Skolskjutsansökan


Ange elevens fullständiga personnummer alternativt LMA-nummer om eleven saknar fullständigt personnummer.

Eleven måste vara folkbokförd i Norbergs kommun för att vara berättigad skolskjuts.
Ansökan gäller läsår *


Datum behöver endast anges om skolskjuts ansöks från annat datum än terminsstart.
Skola och årskurs *
Categories


Information om avståndskriterier för rätt till skolskjuts
Skolskjuts berättigas när gångavståndet mellan bostad och skola är längre än 2 kilometer för elever i förskoleklass till årskurs 3, 3 kilometer för elever i årskurs 4-6 och 4 kilometer för elever i årskurs 7-9.
Skäl som grund för ansökan *
Vid "medicinska skäl" kommer läkarintyg att begäras in. Vid "svåra trafikförhållanden" eller "annan anledning" måste en beskrivning göras i rutan till höger.
Multiple selection

Uppgifter till vårdnadshavare där eleven är folkbokförd
Ange gärna e-post så skickar vi beslutet digitalt.
User informationOm skolskjuts söks från/till olika adresser i Norbergs kommun, fyll i nedan frågor om växelvis boende. Om inte lämnas fälten om växelvis boende tomma.
Information om växelvis boende
Elever vars vårdnadshavare lever åtskilda men har gemensam vårdnad, har rätt till skolskjuts om eleven bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna och villkoren för skolskjuts i övrigt är uppfyllda. Vid växelvis boende ska de båda adresserna vara respektive vårdnadshavares folkbokföringsadresser och ligga i Norbergs kommun. Den ena adressen ska även vara elevens folkbokföringsadress. Vårdnadshavare som begär skolskjuts vid växelvis boende ska kunna visa hur boendet är upplagt. Detta kan göras genom ett fast schema.
Vid växelvis boende, ange uppgifter till den andra vårdnadshavaren (vårdnadshavare två)
User informationVid växelvis boende, ange när eleven bor hos vårdnadshavare två
Ange veckor/tider då eleven bor hos vårdnadshavare två, om det inte sker under hela veckor. Det går också bra att bifoga ett schema som fil nedan.

Här kan ansökan kompletteras en fil.
Hantering av personuppgifter för att följa skollagen *