Norberg - låt dig överraskas

Avfall och renhållning

VafabMiljö kommunalförbund ansvarar från och med den 1 maj 2017 för hushållsavfall inklusive latrin och slam från enskilda avlopp och fettavskiljare i Norbergs kommun.

Avfallshantering

Telefon: Ring VafabMiljös kundservice på telefon 020-120 22 20 mellan kl 7.00-16.00, med frågor om abonnemang, extra tömning, beställning av hämtning av grovavfall med mera.

Avfallsportal

Du kan även läsa mer om sopsortering på Sveriges avfallsportal Sopor.nulänk till annan webbplats. Där får du ytterligare information om hur du sorterar avfall, varför det ska sorteras och vad som händer med soporna.

Sorteringsguide

VafabMiljö, som har hand om Återbruken i Fagersta och Norbergs kommun, har en sorteringsguide. Du kan också ta hjälp av mobilen och via app till Iphone eller Android hitta information om hur du sorterar avfall, adress till närmaste återvinningsstation med mera.

Relaterad information