Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Byggprojekt

Här kan du läsa om större byggprojekt som planeras eller pågår i kommunen. Vi har just börjat fylla på sidan, så det kommer mera.

Idrotts- och evenemangshallen

Den 23 januari 2017 sa kommunfullmäktige ja till bygget av den nya idrottshallen. Med den aktuella tidsplanen ska invigning ske under sommaren 2018.

Bakgrund
Kommunfullmäktige tog ett inriktningsbeslut på sitt sammanträde den 20 juni 2016, att ge Norra Västmanlands kommunalteknikförbund i uppdrag att upphandla byggnation av idrottshall inklusive fritidsgård.

Fakta om hallen
Hallens totala yta uppgår till cirka 2026 kvadratmeter och kommer att tillhandahålla en fritidsgård, café, servering, klubbrum och omklädningsrum. En läktare för 230 personer sittande och 450-500 stående. Hallen kommer att vara anpassad för innebandy och handboll. Vid större evenemang så kan hallen anpassas med annat golv och hallen kommer fungera som en yta för mässor, dans, idrott och vara en samlingsplats för alla åldrar.

Hallen blir handikappanpassad med rätt dimensioner. Uppvärmning sker med hjälp av bergvärme.

Fritidsgården Unkan får en egen ingång till hallen.

Centralt placerad
Området där idrottshallen är tänkt att byggas ligger vid kvarteret Kronan, mellan riksväg 68 och Norbergsån, intill korsningen vid Abrahamsgården.

Bil– och bussparkering kommer att ordnas inom kvarteret i anslutning till hallen.

Med den preliminära tidsplanen så kommer den nya hallen att invigas under sommaren 2018.

Frida Hansdotter Arena är namngiven, invigd och används idag av föreningar, skola med flera.

Relaterad information