Norberg - låt dig överraskas

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ och ledamöterna väljs av kommunens invånare vart fjärde år. Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och i andra ärenden som berör kommunen och dess verksamheter. Det gäller frågor som rör mål och riktlinjer för verksamheten, budget och kommunal skattesatser.

Kommunfullmäktige fattar beslut i frågor som är av stor vikt eller av principiell betydelse för kommunen och dess invånare som rör...

 • ...hur mycket invånarna ska betala i skatt till kommunen
 • ...taxor och andra avgifter
 • ...kommunens budget
 • ...större investeringar
 • ...planer och mål för verksamheten
 • ...vilka utskott som ska finnas representerade och deras organisation

Ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige ska vara beredda av det utskott som svarar för ärendet. Ansvaret för att ärenden är beredda ligger hos kommunstyrelsen.

Ledamöterna kan väcka ärenden i fullmäktige genom att lämna in en motion. De kan också ställa frågor eller diskutera aktuella händelser genom interpellation och fråga. Om någon eller några av ledamöter inte delar majoritetens åsikt i ett ärende kan de lämna reservation.

Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till utskott, kommunrevisionen, direktioner för kommunalförbund och styrelser till andra samarbetsorgan.

Möten 2017

Tid och dag för samtliga möten är måndagar klockan 17.30.

Mötesdatum

 • 23 januari
 • 13 mars
 • 8 maj
 • 19 juni
 • 25 september
 • 6 november
 • 11 december

Radio-sändningar från kommunfullmäktige

Alla kommunfullmäktiges sammanträden sänds i radio via Radio Norberg 95,3 Mhz.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mandatperiod 2014-2018

Ordförande
Sten Nordström (S)
Skicka e-post till Sten

Första vice ordförande
Lisa Bäckman (V)
Skicka e-post till Lisa

Andre vice ordförande
Lars Gustavsson (PNF)
Mobiltelefon:

Observera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning.


Ledamöter och ersättare

Namn

Parti

Uppdrag

Telefon

Åsa Eriksson

S

Led.

0223-292 80

Kent Persson

V

Led.

072-022 05 45

Kenneth Östberg

S

Led.

076-770 44 32 

Sammanräkning pågår

SD

Led.

 

Mikael Ladman

S

Led.

 

Gunilla Persson

S

Led.

070-232 72 62

Linnéa Landerstedt

S

Led.

 

Putte Dahlström

PNF

Led.


Mats Johansson

M

Led.


Tove Winqvist

S

Led.

070-782 32 35 

Fredrik Johansson

V

Led.

 

Agneta Wennerström

C

Led.

070-271 43 58

Annika Hedberg Roth

S

Led.

 

Pratima Åslund

V

Led.

070-130 72 41 

Olle Rahm

S

Led.

070-537 07 77

Roger Steinland

SD

Led.


Ulf Segerbo

M

Led.

 

Stefan Vestling

-

Led.

 

Marie-Louise Murray

L

Led.

 

Henning Bask

S

Led.

 

Henrik Dömstedt

V

Led.

076-400 11 32

Åsa-Lena Vestling

SD

Led.

070-241 74 91

Pieternella van Beek

MP

Led.

 

Anna Jokela

PNF

Ers.


Christer Hedberg

PNF

Ers.

 

Jimmy Koivisto

V

Led.

070-365 36 72

Stig Holmberg

C

Led.

 

Nancy Ibarra

V

Led.

073-805 61 86

Eva Pålsson

S

Led.

073-080 87 67

Rob den Hertog

MP

Ers.

 

Elizabeth Pettersson

S

Led.

 070-534 48 98

Mats Guss

L

Ers.

 

Ann-Marie Andersson

L

Ers.

 

Rickard Gillman

S

Ers.

 073-527 01 25

Torsten Jansson

S

Ers.

 

Ulf Olofsson

S

Ers.

 

Nicklas Olivensjö

S

Ers.

 

Ingrid Falquist

S

Ers.

 

Arne Pettersson

S

Ers.

 

Anita Bergman

V

Ers.

 

Jon Ashbourne

V

Ers.

 

Karin Hurtig

V

Ers.

 

Stig Bergman

V

Ers.

070-603 92 29

Kjell Karlsson

MP

Ers.