Norberg - låt dig överraskas

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ och ledamöterna väljs av kommunens invånare vart fjärde år. Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och i andra ärenden som berör kommunen och dess verksamheter. Det gäller frågor som rör mål och riktlinjer för verksamheten, budget och kommunal skattesatser.

Kommunfullmäktige fattar beslut i frågor som är av stor vikt eller av principiell betydelse för kommunen och dess invånare som rör...

  • ...hur mycket invånarna ska betala i skatt till kommunen
  • ...taxor och andra avgifter
  • ...kommunens budget
  • ...större investeringar
  • ...planer och mål för verksamheten
  • ...vilka utskott som ska finnas representerade och deras organisation

Ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige ska vara beredda av det politiska organ som svarar för ärendet. Ansvaret för att ärenden är beredda ligger hos kommunstyrelsen.

Ledamöterna kan väcka ärenden i fullmäktige genom att lämna in en motion. De kan också ställa frågor eller diskutera aktuella händelser genom interpellation och fråga. Om någon eller några av ledamöter inte delar majoritetens åsikt i ett ärende kan de lämna reservation.

Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till nämnder, kommunrevisionen, direktioner för kommunalförbund och styrelser till andra samarbetsorgan.

Mandatperiod 2014-2018

Ordförande
Sten Nordström (S)
Skicka e-post till Sten

Första vice ordförande
Lisa Bäckman (V)
Skicka e-post till Lisa

Andre vice ordförande
Lars Gustavsson (PNF)
Mobiltelefon:

Observera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning.


Ledamöter och ersättare

Namn

Parti

Uppdrag

Telefon

Åsa Eriksson

S

Led.

0223-292 80

Kent Persson

V

Led.

072-022 05 45

Kenneth Östberg

S

Led.

076-770 44 32 

Vakant

SD

Led.

 

Mikael Ladman

S

Led.

 

Gunilla Persson

S

Led.

070-232 72 62

Linnéa Landerstedt

S

Led.

 

Putte Dahlström

PNF

Led.


Mats Johansson

M

Led.


Tove Winqvist

S

Led.

070-782 32 35 

Fredrik Johansson

V

Led.

 

Agneta Wennerström

C

Led.

070-271 43 58

Annika Hedberg Roth

S

Led.

 

Pratima Åslund

V

Led.

070-130 72 41 

Olle Rahm

S

Led.

070-537 07 77

Vakant

SD

Led.


Ulf Segerbo

M

Led.

 

Stefan Vestling

-

Led.

 

Marie-Louise Murray

L

Led.

 

Henning Bask

S

Led.

 

Henrik Dömstedt

V

Led.

076-400 11 32

Åsa-Lena Vestling

SD

Led.

070-241 74 91

Pieternella van Beek

MP

Led.

 

Anna Jokela

PNF

Ers.


Christer Hedberg

PNF

Ers.

 

Jimmy Koivisto

V

Led.

070-365 36 72

Stig Holmberg

C

Led.

 

Nancy Ibarra

V

Led.

073-805 61 86

Eva Pålsson

S

Led.

073-080 87 67

Rob den Hertog

MP

Ers.

 

Elizabeth Pettersson

S

Led.

 070-534 48 98

Mats Guss

L

Ers.

 

Ann-Marie Andersson

L

Ers.

 

Rickard Gillman

S

Ers.

 073-527 01 25

Torsten Jansson

S

Ers.

 

Ulf Olofsson

S

Ers.

 

Nicklas Olivensjö

S

Ers.

 

Ingrid Falquist

S

Ers.

 

Arne Pettersson

S

Ers.

 

Anita Bergman

V

Ers.

 

Jon Ashbourne

V

Ers.

 

Karin Hurtig

V

Ers.

 

Stig Bergman

V

Ers.

070-603 92 29

Kjell Karlsson

MP

Ers.

 

 

Relaterad information