Norberg - låt dig överraskas

Kommunstyrelsen

Under kommunfullmäktige finns kommunstyrelsen, som leder och samordnar kommunens verksamhet och ansvarar för kommunens utveckling och ekonomi.

Kommunstyrelsens utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens ordförande är också kommunalråd och är den enda heltidsarvoderade politikern.

Kommunstyrelsens uppdrag:

  • leda och samordna allt arbete inom kommunen
  • ansvara för kommunens ekonomi

Mandatperiod 2014-2018

Ordförande
Johanna Odö (S)
Telefon: 0223-291 17
Skicka e-post till Johanna

Vice ordförande
Kent Persson (V)
Mobiltelefon: 072-022 05 45
Skicka e-post till Kent


Observera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning.

 

Ledamöter och ersättare

Namn

Parti

Uppdrag

Telefon

Christer Wallin

S

Led.


Annika Hedberg Roth

S

Led.


Elizabeth Petterson

S

Led.

070-534 48 98

Ulf Olofsson

S

Led.

070-608 57 82

Tove Winqvist

S

Led.

070-782 32 35

Lisa Bäckman

V

Led.

 

Karin Hurtig

V

Led.

 

Åsa-Lena Vestling

SD

Led.

070-241 74 91

Ulf Segerbo

M

Led.

 

Lars Gustavsson

PNF

Led.


Fredrik Johansson

V

Led.

 070-556 22 59

Rickard Gillman

S

Ers.

 073-527 01 25

Michel Jeangey

S

Ers.


Jimmy Fredriksson

S

Ers.

 

Ylva Lundquist

S

Ers.


Olle Rahm

S

Ers.

070-537 07 77

Torsten Jansson

S

Ers.


Maryam Sheikh

S

Ers.

 

Thommy Ukkonen

S

Ers.

 

Gunnar Tiger

S

Ers.

 

Lars-Erik Karlsson

S

Ers.

 

Stig Bergman

V

Ers.

070-603 92 29

Malin Ström

S

Ers.

 

Nancy Ibarra

V

Ers.

073-805 61 86

Åke Andersson

V

Ers.

 

Kibbe Larsson

V

Ers.

 

Kjell Karlsson

MP

Ers.

 

Ann-Marie Andersson

L

Ers.

 

Eddie Lundeqvist

SD

Ers.

 

Carolina Wallin

SD

Ers.


Agneta Wennerström

C

Ers.

070-271 43 58 

Christer Hedberg

PNF

Ers.

 

Mats Johansson

M

Ers.


Maria Lindgren

S

Ers.


Karin Dömstedt

V

Ers.


Stig Holmberg

C

Ers.


Jon Ashbourne

V

Ers.