Norberg - låt dig överraskas

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Allmänna utskottet bereder frågor till kommunstyrelsen.

Mandatperiod 2014-2018

Ordförande
Kent Persson (V)
Mobiltelefon: 072-022 05 45
Skicka e-post till Kent

Vice ordförande
Åsa Eriksson (S)
Telefon: 0223-292 80
Skicka e-post till Åsa

Observera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning.

Ledamöter och ersättare

Namn

Parti

Uppdrag

Telefon

Johanna Odö

S

Led.

 

Lisa Bäckman

V

Led.

 

Ulf Segerbo

M

Led.

 

Christer Wallin

S

Ers.

 

Stig Bergman

V

Ers.

 070-603 92 29

Olle Rahm

S

Ers.