Norberg - låt dig överraskas

Stödgruppen POSOM

POSOM (psykologisk och socialt omhändertagande) är en kommunal grupp som finns för allmänheten vid större och svåra olyckor. Gruppen samlas vid en kris för att stödja enskilda personer och grupper som på något sätt behöver stöd efter en allvarlig kris eller olycka.

Varför finns det en POSOM-grupp?

Syftet med POSOM-gruppen är att ge hjälp och lindra de psykiska påfrestningarna som kan uppstå vid kriser eller olyckor. POSOM består av kunnig personal från kommunen, polisen, kyrkan och räddningstjänsten.