Norberg - låt dig överraskas

Kommunal anslagstavla

Detta är Norbergs kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella kungörelser, tillkännagivanden och protokoll.

Du hittar tidigare protokoll på följande länköppnas i nytt fönster

Justerade protokoll

Här talar vi om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet tillkännages.

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet 2018-05-30, anslås 2018-06-14--2018-07-06öppnas i nytt fönster (pdf, 250.9 kB)

Anteckningar från kommunfullmäktige 2018-06-11, anslås 2018-06-19--2018-07-11öppnas i nytt fönster (pdf, 202.5 kB)

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 2018-06-14, anslås 2018-06-20--2018-07-12öppnas i nytt fönster (pdf, 152.4 kB)

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund extra 2018-06-20, anslås 2018-06-25--2018-07-17länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunstyrelsen 2018-06-18, anslås 2018-06-25--2018-07-17öppnas i nytt fönster (pdf, 142 kB)

Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2018-06-26, anslås 2018-06-27--2018-07-19öppnas i nytt fönster (pdf, 305.7 kB)

Socialutskottet 2018-06-19, anslås 2018-07-02--2018-07-24 (pdf, 401.5 kB)

 


Tillkännagivanden och kungörelser

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige. Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Överförmyndarens expeditionstiderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Hur man överklagar beslut

Information om hur du överklagar beslut hittar du på följande sida: Överklaga beslutöppnas i nytt fönster

 

Relaterad information