Norberg - låt dig överraskas

Kommunal anslagstavla

Detta är Norbergs kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella kungörelser, tillkännagivanden och protokoll.

Du hittar tidigare protokoll på följande länköppnas i nytt fönster

Justerade protokoll

Här talar vi om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet tillkännages.

Valnämnden 2018-08-20, anslås 2018-09-03--2018-09-25 (pdf, 328.1 kB)

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 2018-08-23, anslås 2018-09-03--2018-09-25öppnas i nytt fönster (pdf, 7.4 MB)

Kommunfullmäktige 2018-08-27, anslås 2018-09-04--2018-10-03öppnas i nytt fönster (pdf, 507.2 kB)

Norra Västmanlands ekonominämnd 2018-08-29, anslås 2018-09-05--2018-09-27öppnas i nytt fönster (pdf, 784.5 kB)

Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd 2018-09-04länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allmänna utskottet 2018-08-29 och 2018-09-05, anslås 2018-09-10--2018-10-02öppnas i nytt fönster (pdf, 1.2 MB)

Barn- och utbildningsutskottet 2018-09-11, anslås 2018-09-12--2018-10-04öppnas i nytt fönster (pdf, 285.7 kB)

Arbetsutskottet för Södra Dalarnas räddningstjänstförbund 2018-09-18länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet 2018-09-12, anslås 2018-09-21--2018-10-15öppnas i nytt fönster (pdf, 158.1 kB)

Socialutskottet 2018-09-18, anslås 2018-09-21--2018-10-14öppnas i nytt fönster (pdf, 364.6 kB)

 
Tillkännagivanden och kungörelser

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige. Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

 

Länsstyrelsens beslut gällande anmälan av lokala ordningsföreskrifteröppnas i nytt fönster (pdf, 90.5 kB)

 

Överförmyndarens expeditionstiderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Dataskyddsombud i Norbergs kommun

Solveig Grönberg
dso@norberg.se
Telefon: 0223-290 00

Hur man överklagar beslut

Information om hur du överklagar beslut hittar du på följande sida: Överklaga beslutöppnas i nytt fönster

 

Relaterad information