Norberg - låt dig överraskas

Kommunal anslagstavla

Detta är Norbergs kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella kungörelser, tillkännagivanden och protokoll.

Du hittar alltid tidigare protokoll på följande länköppnas i nytt fönster

Justerade protokoll

Här talar vi om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet tillkännages.

Kommunstyrelsen 2018-02-05, anslås 2018-02-27--2018-03-22öppnas i nytt fönster (pdf, 101.8 kB)

Socialutskottet 2018-02-21, anslås 2018-02-28--2018-03-23öppnas i nytt fönster (pdf, 405.9 kB)

Rådet för äldre och funktionsnedsatta 2018-02-22, anslås 2018-02-28--2018-03-23öppnas i nytt fönster (pdf, 150.2 kB)

Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 2018-02-27, anslås 2018-03-01--2018-03-23länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Norra Västmanlands ekonominämnd 2018-02-22, anslås 2018-03-09--2018-03-31

Barn- och utbildningsutskottet 2018-03-06, anslås 2018-03-12--2018-04-04 (pdf, 213.2 kB)

Gemensamma hjälpmedelsnämnden 2018-03-02, anslås 2018-03-15--2018-04-07öppnas i nytt fönster (pdf, 2.3 MB)

Kommunfullmäktige 2018-03-12, anslås 2018-03-19--2018-04-11öppnas i nytt fönster (pdf, 109.8 kB)

Västmanland-Dalarnas lönenämnd 2018-03-05, anslås 2018-03-20--2018-04-12öppnas i nytt fönster (pdf, 5.7 MB)

 

Tillkännagivanden och kungörelser

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige. Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga

Beslut - Länsstyrelsen upphäver lokala ordningsföreskrifter § 14 fjärde stycketöppnas i nytt fönster (pdf, 307.4 kB)

Utställning för allmänheten Utvecklingsplan för Prosudden och Västra centrum, anslås 2018-02-19 – 2018-03-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Överförmyndarens expeditionstiderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur man överklagar beslut

Information om hur du överklagar beslut hittar du på följande sida: Överklaga beslutöppnas i nytt fönster

 

Relaterad information