Norberg - låt dig överraskas

Kommunfullmäktige i korthet

Nedan följer några av de ärenden som behandlades under kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2018. När protokollet är justerat kan det läsas häröppnas i nytt fönster.

Budget för 2019 med plan för 2020-2021

Kommunfullmäktige beslutade om budgeten för 2019. Budgeten i sin helhet kan du läsa häröppnas i nytt fönster.


Ekologisk skolmat

Fullmäktige beslutade att andelen ekologiska livsmedel i skolan ska ökas med målet att omfatta 60% år 2030.


Upphandling

En ny policy för inköp och upphandling antogs.


Relaterad information