Norberg - låt dig överraskas

Valberedningen

Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen, till revisorer samt ledamöter till valberedningen.

Ordförande
Kenneth Östberg (S)
Telefon: 076-770 44 32
Skicka e-post till Kenneth