Norberg - låt dig överraskas

Valresultat och mandatfördelning

Den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige bestäms av medborgarna genom de allmänna val som hålls vart fjärde år.

Mandatfördelningen i Norberg

Mandaten i kommunfullmäktige fördelas proportionellt efter antalet röster som varje parti får i kommunvalet. Det finns 48 förtroendevalda i kommunfullmäktige i Norberg, 31 ledamöter och 17 ersättare.

Mandatfördelningen styr också hur många ledamöter ett parti har i en nämnd eller styrelse, liksom fördelningen av posterna som ordförande, förste och andre vice ordförande.

Såhär fördelar sig mandaten efter valet 2014

Moderaterna

2

Centerpartiet

2

Liberalerna

1

Socialdemokraterna

12

Vänsterpartiet

7

Miljöpartiet

1

Sverigedemokraterna

4

Partiet för Norbergs framtid

2

Totalt

31

Politiskt styre

Politikerna i Norbergs kommun representerar olika politiska partier. Partiernas fördelning i kommunfullmäktige utgår från valresultatet. Socialdemokraterna styr i minoritet utan någon utpekad samarbetspartner.