Norberg - låt dig överraskas

Rådet för äldre och funktionsnedsatta

Rådet för äldre och funktionsnedsatta, RÄF, är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för funktionsnedsattas organisationer, pensionärsorganisationer, kommunens styrelser och utskott.

Rådet ska sammanträda minst fyra gånger per år. Rådet består av en politiskt vald ledamot och en ersättare från följande organ:

  • Kommunstyrelsens allmänna utskott
  • Socialutskottet
  • Norra Västmanlands kommunalteknikförbund

Rådet består av en representant och en ersättare från följande organisationer:

Mandatperiod 2014-2018

Ordförande
Annika Hedberg Roth (S)
Telefon: 070-395 43 67
Skicka e-post till Annika

Sekreterare
Cecilia Eriksson
Telefon: 0223-292 23
Skicka e-post till Cecilia


Ledamöter och ersättare

Namn

Uppdrag

Förening

Parti

Kent Persson

Led.

 

V

Johanna Odö

Ers.

 

S

Gunnar Löfgren

Led.

PRO

 

Anita Helgesdotter

Led.

SPF Seniorerna

 

Karin Lundell

Ers.

SPF Seniorerna

 

Sven-Erik Persson

Led.

Svenska kommunalpensionärers förbund

 

Hildeborg Nilsson

Ers.

Svenska kommunalpensionärers förbund

 

Yvonne Hallin

Led.

Neurologiskt handikappades riksförbund

 

Gunilla Carlsson

Ers.

Neurologiskt handikappades riksförbund

 

Inga Torneport

Led.

Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

 

Göran Carlsson

Led.

Delaktighet handlingskraft rörelsefrihet

 

Lena Norgren

Led.

Hörselskadades riksförbund

 

Karl Toft

Led.

Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar

 

Inger Vendel

Led.

Norra Västmanlands diabetesförening

 

Stig Lundvik

Ers.

Norra Västmanlands diabetesförening

 
 

 

Relaterad information