Norberg - låt dig överraskas

Information till leverantörer

Exempel

Här kan ni som levererat varor eller tjänster till Norbergs kommun hitta information för att kunna skicka en faktura till oss.

Det är viktigt att det tydligt framgår på fakturan att den är ställd till Norbergs kommun. Om nödvändiga uppgifter saknas kan vi inte behandla och betala fakturan.

Vi tillämpar elektronisk fakturahantering i första hand, men kan i dagsläget även ta emot fakturor i pappersformat. I och med en ny lagstiftning som beräknas träda i kraft våren 2019, kommer kommunen att kräva elektroniska fakturor från samtliga leverantörer vid nya upphandlingar och inköp.

För att fakturan ska kunna styras till rätt mottagare i kommunen är det viktigt att alla fakturor förses med ett fyrsiffrigt referensnummer och namn på beställaren. Att dessa uppgifter finns underlättar vår hantering, men ger också dig som leverantör en ökad säkerhet att betalning sker i tid.

Norbergs kommuns referensnummer är:

1999

Kommunkansliet

Löneservice

Kostservice

Finansförvaltningen

4999

Biblioteket

Unkan

Teaterbiografen

5999

Demokrati- och samhällsutvecklingsförvaltningen

6999

Barn- och utbildningsförvaltningen

7999

Socialförvaltningen


Elektroniska fakturor

För att skicka elektroniska fakturor till oss kan ni använda er av Norbergs kommuns GLN-nummer 2120002072. Vår VAN-växlare är OpusCapita.

Pappersfakturor (fakturaadress)

Norbergs kommun
FE 88
838 73 FRÖSÖN

Norbergs kommuns organisationsnummer är 212000-2072

Relaterad information