Norberg - låt dig överraskas

Västmanland-Dalarna löneförvaltning

Löneförvaltningen svarar för löne- och pensionshandläggning åt FAHNS-kommunerna (Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg). Löneförvaltningen sysselsätter idag omkring 20 personer och hanterar löner åt 8 000 personer varje månad.

Aktuell information


 3-5 maj           Personec stängt för versionsbyte

 8 maj               Sista dag för löneunderlag
12 maj              Sista dag att bevilja bokningar i vikpool i
                          självservice
17 maj              Sista dag att attestera i självservice
18-19 maj        Personec och självservice stängt för
                          bankfilsbearbetning
26 maj             Utdata uppdaterat för maj
26 maj             Löneutbetalning
31 maj              Löneservice stängt på em

 8 juni               Sista dag för löneunderlag
12 juni              
Sista dag att bevilja bokningar i vikpool i
                           självservice
15 juni              Sista dag att attestera i självservice
16-20 juni         Personec och självservice stängt för
                           bankfilsbearbetning
27 juni               Utdata uppdaterat för juni
27 juni               Löneutbetalning

  

 

 


Blanketter

Norbergs kommun
Fagersta kommun
Avesta kommun
Skinnskattebergs kommun
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Generella blanketter

Lönesektionen

Namn

Befattning

Telefon

Solveig Grönberg

Systemägare. Lönefrågor Hedemora, Norberg och Avesta förtroendev.

0223-291 76

Agneta Hedman

Drift, utdata och lönefrågor Avesta

0223-290 79

Gunilla Sohlberg

Drift, utdata och lönefrågor Fagersta

0223-290 78

Ann-Cathrine Olsbacka

Drift, utdata och lönefrågor Hedemora, pensionsfrågor och avtalsförsäkringar Avesta

0223-290 76

Margareta Espås

Lönechef. Lönefrågor Avesta

0223-290 69

Sirkku Åsberg

Lönefrågor Avesta

0223-290 62

Märit Dömstedt

Lönefrågor Avesta

0223-290 60

Elin Karlsson

Lönefrågor Avesta

0223-290 75

Lena Lund

Lönefrågor Avesta

0223- 290 73

Carina Hjelm

Lönefrågor Norberg

0223-292 78

Joakim Svedlund

Lönefrågor Hedemora

0223-290 74

Martin Grönstrand

Drift och utdata Norberg och Skinnskatteberg,  lönefrågor Avesta

0223-290 68

Monica Pettersson

Lönefrågor Fagersta

0223-290 67

Stefan Klinga

Lönefrågor Hedemora och pensionsfrågor Norberg och Skinnskatteberg

0223-290 66

Linda Ahlström

Lönefrågor Fagersta och Skinnskattebergs  och
Pensionsfrågor Fagersta

0223-290 77

Kristina Adeen

Lönefrågor Hedemora  

0223-290 70

Marianne Sundström

Lönefrågor Fagersta, Hedemora och Skinnskatteberg

0223-292 71

Marlene Jansson

Lönefrågor Fagersta och Skinnskatteberg

0223-290 65

 

Relaterad information