Norberg - låt dig överraskas

Västmanland-Dalarna löneförvaltning

Löneförvaltningen svarar för löne- och pensionshandläggning åt FAHNS-kommunerna (Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg). Löneförvaltningen sysselsätter idag omkring 20 personer och hanterar löner åt 8 000 personer varje månad.

Aktuell information


27 oktober              
Utdata uppdaterat för oktober
27 oktober               Löneutbetalning

6-7 november          Personec stängt för versionsbyte
    8 november          Personec stängt fm för versionsbyte

    9 november          Sista dag för löneunderlag

15 november            Sista dag att bevilja bokningar i
                                     vikpool i självservice

17 november            Sista dag att attestera i självservice

20-21 november      Personec och självservice stängt för
                                     bankfilsbearbetning
27 november            Utdata uppdaterat för november
27 november             Löneutbetalning

 

 

 

 


 


Blanketter

Norbergs kommun
Fagersta kommun
Avesta kommun
Skinnskattebergs kommun
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Generella blanketter

Lönesektionen

Namn

Befattning

Telefon

Solveig Grönberg

Systemägare. Lönefrågor Hedemora, Norberg och Avesta förtroendev.

0223-291 76

Agneta Hedman

Drift, utdata och lönefrågor Avesta

0223-290 79

Gunilla Sohlberg

Drift, utdata och lönefrågor Fagersta

0223-290 78

Ann-Cathrine Olsbacka

Drift, utdata och lönefrågor Hedemora, pensionsfrågor och avtalsförsäkringar Avesta

0223-290 76

Margareta Espås

Lönechef. Lönefrågor Avesta

0223-290 69

Sirkku Åsberg

Lönefrågor Avesta

0223-290 62

Märit Dömstedt

Lönefrågor Avesta

0223-290 60

Elin Karlsson

Lönefrågor Avesta

0223-290 75

Lena Lund

Lönefrågor Avesta

0223- 290 73

Carina Hjelm

Lönefrågor Norberg

0223-292 78

Joakim Svedlund

Lönefrågor Hedemora

0223-290 74

Martin Grönstrand

Drift och utdata Norberg och Skinnskatteberg,  lönefrågor Avesta

0223-290 68

Anna
Hedlund

Lönefrågor Fagersta

0223-290 67

Stefan Klinga

Lönefrågor Hedemora och pensionsfrågor Norberg och Skinnskatteberg

0223-290 66

Linda Ahlström

Lönefrågor Fagersta och Skinnskattebergs  och
Pensionsfrågor Fagersta

0223-290 77

Kristina Adeen

Lönefrågor Hedemora  

0223-290 70

Marianne Sundström

Lönefrågor Fagersta, Hedemora och Skinnskatteberg

0223-292 71

Marlene Jansson

Lönefrågor Fagersta och Skinnskatteberg

0223-290 65

 

Relaterad information