Norberg - låt dig överraskas

Västmanland-Dalarna löneförvaltning

Löneförvaltningen svarar för löne- och pensionshandläggning åt FAHNS-kommunerna (Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg). Löneförvaltningen sysselsätter idag omkring 20 personer och hanterar löner åt 8 000 personer varje månad.

Aktuell information


december 
kort rapporteringstid i december pga lön
lön utbetalas före jul.                

06 december             Sista dag för löneunderlag
10 december             
Sista dag att bevilja bokningar
                                      i vikpool
12 december              Sista dag att attestera i
                                       självservice

12 december             Löneförv. stängt kl 11,45--14,30
13-17 december        Personec och självservice
                                      stängt för bankfilsbearbetning
17-18 december       
Personec stängt för versionsbyte
21 december             
Utdata uppdaterat för december
21 december             
Löneutbetalning


Blanketter

Norbergs kommun
Fagersta kommun
Avesta kommun
Skinnskattebergs kommun
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Generella blanketter

Relaterad information