Norberg - låt dig överraskas

Västmanland-Dalarna löneförvaltning

Löneförvaltningen svarar för löne- och pensionshandläggning åt FAHNS-kommunerna (Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg). Löneförvaltningen sysselsätter idag omkring 20 personer och hanterar löner åt 8 000 personer varje månad.

Aktuell information

  7 juni                       Sista dag för löneunder

12 juni                       Sista dag att attestera i självservice
                                    och att bevilja bokningar i vikpool

13-20 juni                  Personec och självservice stängt

27 juni                        Utdata uppdaterat för juni
27 juni                        Löneutbetalning

  Juli

 3 juli                          Personec stängt för uppdatering

 6 juli                          Sista dag för löneunderlag
11 juli                         Sista dag att attestera i självservice
                                     och bevilja bokningar i vikpool

12-24 juli                  Personec och självservice stängt
27 juli                       Utdata uppdaterat för juli
27 juli                        Löneutbetalning

 Augusti

 7 augusti                 Sista dag för löneunderlag
14 augusti                 Sista dag att bevilja bokningar i vikpool
17 augusti                 Sista dag att attestera i självservice
20-22 augusti           Personec och självservice stängt
                                     för bankfilsbearbetning

27 augusti                 Utdata uppdaterat för augusti

27 augusti                 Löneutbetalning

 

 


 

 

 

 

 


Blanketter

Norbergs kommun
Fagersta kommun
Avesta kommun
Skinnskattebergs kommun
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Generella blanketter

Relaterad information