Norberg - låt dig överraskas

Stöd till barn och unga

Individ- och familjeomsorgen kan hjälpa till när enskilda eller familjer får problem som är svåra att lösa på egen hand.

Om du eller din familj har problem där det behövs hjälp av någon utomstående kan du kontakta Individ- och familjeomsorgen för
rådgivning.

Kanske behövs annat stöd än rådgivning. Man kan då få sin situation
utredd. Utredningen utmynnar i ett förslag om vilket stöd som kan ges.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterad information