Norberg - låt dig överraskas

Dagverksamhet för personer med psykiskt funktionshinder

Dagverksamhet grundar sig på varje persons förmåga, behov och intressen, där den enskilde ska erbjudas stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap. Aktiviteterna sker inom ramen för Cornettens verksamhet.

Relaterad information