Norberg - låt dig överraskas

Familjehem/kontaktfamilj

Familjehem
Svårigheter i familjen kan medföra att en del barn och ungdomar behöver bo i en annan familj. I ett familjehem bor barnet eller ungdomen permanent under en kortare eller längre tid. Orsakerna kan vara många - familjekonflikter, missbruk, sjukdom eller egna problem som till exempel missbruk eller kriminalitet.


Kontaktfamilj
Kontaktfamilj är en familj som regelbundet tar emot barn eller ungdomar i sitt hem. Hos en kontaktfamilj vistas man kanske en eller ett par helger i månaden, beroende på hur behovet ser ut. Det kan vara ett barn eller ett syskonpar vars föräldrar behöver stöd och avlastning exempelvis en helg i månaden, eller under längre perioder i samband med skollov, etc. Familjer som behöver stöd kan få en kontaktfamilj, det kan finnas flera olika orsaker till att familjen får stöd.