Norberg - låt dig överraskas

Vill du hjälpa?

Miljontals människor befinner sig på flykt undan krig och fattigdom och många kommer till oss. Vad kan du som bor i Norberg hjälpa till med? Här har vi samlat information om hur du på olika sätt kan bidra till att de som kommer hit ska känna sig välkomna.

Språkcafé

Besöks- och öppettider
Tisdagar 17.30-19.00 på Mariagården, Engelbrektsgatan 75
Onsdagar 13.30-15.00 i ABF:s lokaler, Engelbrektsgatan

Visiting hours language café
Tuesdays 17.30-19.00 at Mariagården, Engelbrektsgatan 75
Wednesdays 13.30-15.00 at ABF, Engelbrektsgatan

Språkcafé med tema engelsk version
Måndagar 13.30-15.00

Språkvän

Språkvän syftar till att bygga broar mellan etablerade och nyanlända invånare i Norberg. Att bli/få en språkvän handlar om ett ömsesidigt utbyte där man träffas, språktränar och har aktiviteter tillsammans. Bli en språkvän och berika ditt och andras liv!

Vem kan bli språkvän/få en språkvän?

  • Personer med utländsk bakgrund som vill förbättra sina svenskkunskaper (måste kunna prata lite svenska).
  • Frivilliga personer med svensk språk- och kulturkunskap som vill träffa personer med utländsk bakgrund och göra en god samhällsinsats. Man behöver inte vara född i Sverige för att delta.

Efter visat intresse att bli/få en språkvän görs en matchning. Efter matchningen kommer samordnaren ordna ett första möte, därefter kommer all kontakt bygga på frivillighet och egna intressen.

Bli familjehem

Vill ni bli familjehem eller kontaktfamilj? Ibland kan situationen i en familj vara sådan att ett barn eller en tonåring kan behöva bo i en annan familj under en kortare eller längre period. Det kan till exempel handla om hela familjens livssituation eller om barnets eller ungdomens egna svårigheter.

Gåvor

Röda Korset i Norberg tar emot gåvor som du vill skänka. Röda Korsets lokal hittar du på torget i centrala Norberg. Mer information om öppettider hittar du på deras Röda korset i Norbergs webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information

Har du frågor, tankar eller idéer om vad du vill göra eller om vårt flyktingmottagande, kontakta kommunens integrationskoordinator. Kontaktuppgifter hittar du i den blåa högermenyn.

Relaterad information