Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Missbruk

Missbruk eller beroende är ett problem som inte bara drabbar den missbrukandes hälsa utan även kan skapa förödande konsekvenser för familjen, arbetet, skolan, ekonomin och livet i sin helhet.

Den hjälp vi kan erbjuda kan dels vara av rådgivande karaktär men kan också grunda sig på ett biståndsbeslut.

Om du vill ha ytterligare information så vänligen ta kontakt med vuxenhandläggarna.


 

Relaterad information