Norberg - låt dig överraskas

Ansökan om bidrag för lovaktiviteter

Vill din förening vara med och bidra med aktiviteter under skolloven? För tredje året i rad får kommunen extra anslag av staten till aktiviteter för barn i åldern 6-15 år.

Norbergs kommun kommer att genomföra en del aktiviteter men för att berika skolloven med flera aktiviteter och varierat utbud, ges föreningar möjlighet att söka bidrag för att anordna aktiviteter. Ansök om bidrag genom att fylla i formuläret nedan.

Regler:

  • Ledare som är över 18 år måste vara på plats när aktiviteten genomförs.
  • Aktiviteten ska vara öppen för alla barn och inte för slutna grupper. Grupperna kan dock vara åldersspecifika eller så kan aktiviteten inneha begränsat antal platser, men då måste detta uppges i ansökan.
  • Kontaktperson måste anges.
  • Alla lokalbokningar står föreningen själv för.
  • Pengar utbetalas först när redovisning har lämnats in (om inte annat är överenskommet). Redovisningen sker på särskild blankett som skickas ut till den kontaktperson som har angetts.
  • Ansökan ska lämnas in senast tre veckor innan skollovets början. Information om datum för loven finns häröppnas i nytt fönster.

Efter genomförd aktivitet ska följande uppgifter redovisas:

  • Vilken aktivitet som har genomförts.
  • Antalet flickor och pojkar 6-15 år som har deltagit i lovaktiviteten.
  • Beskrivning av vilken effekt sommarlovsaktiviteten har haft på barnen.

Ange det ansökta beloppet i kronor.

Ange namn på föreningens bank.

Ange plusgiro, bankgiro eller kontonummer (inklusive clearingnummer).
Aktiviteten avses genomföras under följande lov * (obligatorisk)
Aktiviteten avses genomföras under följande lov


Expempelvis: Vad är det för aktivitet? Hur kommer aktiviteten att genomföras? Sker aktiviteten i samarbete med andra föreningar?
Här kan du bifoga en fil som du vill komplettera ansökan med.
Godkännande * (obligatorisk)
Godkännande

Relaterad information