Norberg - låt dig överraskas

Stipendium

Norbergs kommun delar ut stipendium för att uppmuntra värdefulla insatser inom många olika områden.

Stipendium 2017

Kommunen ger stipendium för att uppmuntra värdefulla insatser inom föreningslivet eller det kulturella området. Sökande behöver inte vara folkbokförd i kommunen. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet kan också ge stipendium som hedersbevisning utan ansökan till enskild person, kollektiv eller förening/organisation som gjort förtjänstfulla insatser för förenings- eller kulturlivet.

Skicka ansökan senast den 30 juni 2017 till:
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet
Box 25
738 21 Norberg
Eller skicka e-post till: stipendium@norberg.se

Relaterad information