Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kommunfullmäktige i korthet

Nedan följer några av de beslut som togs under kommunfullmäktiges sammanträde den 9 december 2019. När protokollet är justerat läggs det ut på webbplatsen.

Handlingsplan ”Tillsammans för Norberg 2030” är antagen
I Tillsammans för Norberg 2030 pekar kommunfullmäktige ut sex strategiska områden, som är av särskild betydelse under mandatperioden 2018-2022.
Dessa områden är kompletterade med kommunstyrelsens mål, som ska tydliggöras av åtaganden i respektive utskott och samverkansorgan. Både de strategiska områdena samt målen ligger i linje med en strategi för hållbar global utveckling

Svar på medborgarförslag om kameraövervakning vid bankomaten
Förslaget anses besvarat, då företaget som driver bankomaten kommer att installera kamerabevakning inom snar framtid vid den aktuella uttagsautomaten.

Föreskrifter för avfallshantering
Föreskrifter för avfallshantering antas att gälla för Norbergs kommun från och med 1 januari 2020.
Mer information om avfallshantering finns på www.vafab.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

God Jul och Gott Nytt År!

Relaterad information