Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kommunfullmäktige i korthet

Nedan följer några av de ärenden som behandlades under kommunfullmäktiges sammanträde den 4 mars 2019. När protokollet är justerat kan det läsas häröppnas i nytt fönster.

Digitala medborgarförslag

Kommunfullmäktige beslutade utifrån ett inlämnat medborgarförslag att kommunen ska ta fram en e-tjänst så det går att lämna in digitala medborgarförslag framöver.

 

Kompletterande taxor för Frida Hansdotter Arena och Centralskolans idrottshall

Kommunfullmäktige antog taxor för bland annat uthyrning av mässgolv i Frida Hansdotter Arena och timtaxa för att hyra bastun i Centralskolans idrottshall.

 

Relaterad information