Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kommunstyrelsen i korthet

Nedan följer några av de ärenden som behandlades under kommunstyrelsens sammanträde den 19 oktober 2020. Möteshandlingar och protokoll (när det är justerat) kan läsas under följande länk:
https://opengov.360online.com/Meetings/NORBERG/Meetings/Details/217236länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ekomuseum Bergslagen får bidrag till en bok
Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen vill producera en så kallad kaffebordsbok, som syftar till att stärka besöksnäringen, den lokala identiteten, kunskapen och stoltheten. Kommunstyrelsen beslutade att Norbergs kommun bidrar med 25 000 kronor till bokproduktionen.

Försäljning och köp av fastigheter på Spännarhyttans industriområde
Scandbio AB vill för industriändamål köpa mark på Spännarhyttans industriområde från Norbergs kommun. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund har tagit fram förslag till köpekontrakt, innebärande att Norbergs kommun köper två fastigheter för att sedan överlåta två fastigheter till Scandbio AB. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna kontrakten samt en avsiktsförklaring mellan Norbergs kommun, Scandbio AB och en privatperson.

Reviderade riktlinjer för skolskjuts
Kommunstyrelsen beslutade att anta reviderade riktlinjer för skolskjuts gällande förskoleklass och grundskola, där hänsyn tas till ålder och åktid. Den sammanlagda restiden för skolskjuts bör inte överstiga 60 minuter per tur.

Relaterad information