Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kommunal anslagstavla

Detta är Norbergs kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella kungörelser, tillkännagivanden och protokoll.

Du hittar tidigare protokoll på denna länköppnas i nytt fönster

Justerade protokoll

Här talar vi om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet tillkännages.

Anslagna protokoll

Barn- och utbildningsutskottet 2020-05-07, öppnas i nytt fönster (pdf, 501.4 kB)
anslås 2020-05-12--2020-06-03öppnas i nytt fönster (pdf, 501.4 kB)

Kommunfullmäktige 2020-05-04, anslås 2020-05-12--2020-06-03öppnas i nytt fönster (pdf, 975.2 kB)

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet 2020-05-13, anslås 2020-05-15--2020-06-05öppnas i nytt fönster (pdf, 654.4 kB)

Allmänna utskottet 2020-05-11, anslås 2020-05-15--2020-06-08öppnas i nytt fönster (pdf, 1.1 MB)

Socialutskottet 2020-05-19, anslås 2020-05-20--2020-06-11öppnas i nytt fönster (pdf, 1 MB)

Barn- och utbildningsutskottet 2020-05-18, 2020-05-20--2020-06-11öppnas i nytt fönster (pdf, 1 MB)

Allmänna utskottet 2020-05-25, anslås 2020-05-29--2020-06-22öppnas i nytt fönster (pdf, 82 kB)

Kommunstyrelsen 2020-05-25, anslås 2020-05-29--2020-06-22öppnas i nytt fönster (pdf, 2.2 MB)

 

Protokoll/anslag för kännedom

Västmanland-Dalarna lönenämnd 2020-04-24, öppnas i nytt fönster (pdf, 448.5 kB)
anslås 2020-05-11--2020-06-01öppnas i nytt fönster (pdf, 448.5 kB)

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 2020-05-14, anslås 2020-05-19--2020-06-10öppnas i nytt fönster (pdf, 310.9 kB)

Norra Västmanlands ekonominämnd 2020-05-19, öppnas i nytt fönster (pdf, 2 MB)
anslås 2020-05-26--2020-06-17öppnas i nytt fönster (pdf, 2 MB)


Tillkännagivanden och kungörelser

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige. Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.


Överförmyndarens expeditionstiderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Dataskyddsombud i Norbergs kommun
Solveig Grönberg
dso@norberg.se
Telefon: 0223-290 00


Hur man överklagar beslut

Information om hur du överklagar beslut hittar du på följande sida: Överklaga beslutöppnas i nytt fönster

Relaterad information