Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kommunal anslagstavla

Detta är Norbergs kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella kungörelser, tillkännagivanden och protokoll.

Du hittar tidigare protokoll på denna länköppnas i nytt fönster

Justerade protokoll

Här talar vi om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet tillkännages.

Anslagna protokoll

Kommunfullmäktige 2020-03-02, anslås 2020-03-11--2020-04-02öppnas i nytt fönster (pdf, 1.3 MB)

Barn- och utbildningsutskottet 2020-03-10, öppnas i nytt fönster (pdf, 3.2 MB)
anslås 2020-03-12--2020-04-03öppnas i nytt fönster (pdf, 3.2 MB)

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet 2020-03-11, anslås 2020-03-13--2020-04-03öppnas i nytt fönster (pdf, 86.3 kB)

Rådet för äldre och funktionsnedsatta 2020-03-10,öppnas i nytt fönster (pdf, 180.8 kB)
anslås 2020-03-19--2020-04-10öppnas i nytt fönster (pdf, 180.8 kB)

Socialutskottet 2020-03-17, anslås 2020-03-30--2020-04-21öppnas i nytt fönster (pdf, 563.7 kB)

Allmänna utskottet 2020-03-23 och 2020-03-27, (pdf, 2.6 MB)
anslås 2020-04-03--2020-04-27 (pdf, 2.6 MB)


Protokoll/anslag för kännedom

Västmanland-Dalarna lönenämnd 2020-03-05, öppnas i nytt fönster (pdf, 4.8 MB)
anslås 2020-03-19--2020-04-08öppnas i nytt fönster (pdf, 4.8 MB)

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 2020-03-19 (ordförandebeslut), anslås 2020-03-19--2020-04-10öppnas i nytt fönster (pdf, 173.2 kB)

Södra Dalarnas Räddningtjänstförbund 2020-03-19, öppnas i nytt fönster (pdf, 224.1 kB)
anslås 2020-03-23--2020-04-14öppnas i nytt fönster (pdf, 224.1 kB)

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 2020-04-01 (ordförandebeslut), anslås 2020-04-01--2020-04-23öppnas i nytt fönster (pdf, 170.8 kB)


Tillkännagivanden och kungörelser

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige. Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Kungörelse från Lantmäteriet: Äganderättsutredning/Legalisering av sämjedelad samfällighet för Norbergsby 4:39 samt fastighetsreglering berörande Norbergsby 12:25, Norbergsby 4:39, Persbo 3:1 och Fragg 2:9öppnas i nytt fönster (pdf, 93.3 kB)


Inbjudan till samråd:
Detaljplan för Del av Spännarhyttan 2:13 med flera, Norbergs kommun
Samråd äger rum 10 februari – 9 mars 2020.
Ta del av samrådshandlingarna genom att trycka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Överförmyndarens expeditionstiderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Dataskyddsombud i Norbergs kommun
Solveig Grönberg
dso@norberg.se
Telefon: 0223-290 00


Hur man överklagar beslut

Information om hur du överklagar beslut hittar du på följande sida: Överklaga beslutöppnas i nytt fönster

Relaterad information