Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kommunal anslagstavla

Detta är Norbergs kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella kungörelser, tillkännagivanden och protokoll.

Du hittar tidigare protokoll på denna länköppnas i nytt fönster

Justerade protokoll

Här talar vi om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet tillkännages.

Anslagna protokoll

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet 2020-06-17, anslås 2020-06-29--2020-07-21öppnas i nytt fönster (pdf, 762.7 kB)

Allmänna utskottet 2020-06-24. anslås 2020-06-30--2020-07-22öppnas i nytt fönster (pdf, 342.2 kB)


Protokoll/anslag för kännedom

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund - Direktionen 2020-06-25, anslås 2020-06-30--2020-07-22öppnas i nytt fönster (pdf, 14.9 MB)

Norra Västmanlands Utbildningsförbund 2020-06-22,öppnas i nytt fönster (pdf, 318.2 kB)
anslås 2020-07-03--2020-07-25öppnas i nytt fönster (pdf, 318.2 kB)

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 2020-07-14 (ordförandebeslut), anslås 2020-07-15--2020-08-06öppnas i nytt fönster (pdf, 844.3 kB)

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 2020-07-16 (ordförandebeslut), anslås 2020-07-20--2020-08-11öppnas i nytt fönster (pdf, 952.6 kB)

Norra Västmanlands Samordningsförbund 2020-05-28, anslås 2020-07-21--2020-08-12öppnas i nytt fönster (pdf, 7 MB)


Tillkännagivanden och kungörelser

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige. Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.


Överförmyndarens expeditionstiderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Dataskyddsombud i Norbergs kommun
Solveig Grönberg
dso@norberg.se
Telefon: 0223-290 00


Hur man överklagar beslut

Information om hur du överklagar beslut hittar du på följande sida: Överklaga beslutöppnas i nytt fönster

Relaterad information