Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas
Exempelbild

Arbetsmiljödagen 2016

Häromdagen deltog ett hundratal medarbetare från Norberg, Fagersta och Hedemoras kommuner i en föreläsning om arbetsmiljö, integration och mångfald. Årets Arbetsmiljödag handlade om författningssamlingen Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, som ges ut av Arbetsmiljöverket.

Mike Florett, utbildad i gruppsykologi, ledarskap, coachning och retorik samt Lisbeth Duvringe, med tvärvetenskaplig utbildning i psykologi, retorik och ledarskap föreläste under förmiddagen om arbetsmiljö, arbetslust och om hur alla medarbetare kan bidra till en arbetsmiljö att trivas i.

"Boosta hjärnan för bra humör!" var ett budskap som Mike och Lisbeth framförde. Det handlar helt enkelt om de små sakerna som alla medarbetare kan tänka på för att göra arbetsvardagen lite trevligare. Att le och sprida engagemang till sina kollegor bidrar till arbetslagets och arbetsplatsens utveckling.

Siavosh Derakhti, grundare av UMAF (Unga mot Antisemitism & Främlingsfientlighet) pratade om vikten av mångfald och integration i samhället och yrkeslivet. En inspirerande föreläsning om Siavosh tuffa uppväxt och vägen till framgång. Han har bland annat fått träffa president Barack Obama och deltagit i flera föreläsningar och konferenser i FN-huset i New York, USA, som en följd av hans arbete att bygga broar mellan människor och samhällsklyftor.

"I was born to fight." avslutar Siavosh.