Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

7 december - Dialog om medborgarlöften

Välkommen till en träff för att diskutera framtidens medborgarlöften! Medborgarlöften är en samverkan mellan polisen och kommunen och syftar till att föra dialog kring hur tryggheten och det långsiktiga brottsförebyggande arbetet kan stärkas i kommunen.

Löftena utgår från en lokal problembild som har tagits fram och prioriterats genom medborgardialog, medarbetardialog inom polisen samt egen kunskap hos både polisen och kommunen.

Kommunstyrelsens ordförande Johanna Odö (S), kommunchef Hannu Högberg och kommunpolis Eva Lindberg är på plats för att svara på frågor tryggheten i kommunen.

Datum, tid och plats
Onsdagen den 7 december
Klockan 18-19
Sessionssalen, kommunhuset

Välkomna!