Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas
Exempelbild

Norbergs kommun fibrerar Mimerlaven

Mimerlaven, som först togs i bruk 1960 under Norbergs gruvepok, fibreras nu av kommunen via NVK. Det innebär att den verksamhet som bedrivs i och kring Mimerlaven kommer att kunna ta del av snabb digital kommunikation framöver, bl a arrangeras Norbergfestival årligen på Mimerlavsområdet.

Det finns också ett ytterligare syfte med att fibrera Mimerlaven. I och med Mimerlavens höjd, 64 meter, öppnas möjligheten att sända ut så kallad ”trådlös fiber” från dess topp. ”Vår förhoppning är att få in en operatör som vill erbjuda trådlös fiber från Mimerlaven. Då skulle de kunna erbjuda fiberanslutning till byar som idag har svårt att få fiber på grund av långa grävavstånd.”, kommenterar Kjell Karlsson, bredbandssamordnare på Norbergs kommun.

Mer information om Mimerlaven


För mer information, kontakta:

Kjell Karlsson, Bredbandssamordnare, tel: 0223-44699
Erik Lehto, IT-strateg, tel: 0223-29135