Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Ansökan om skolskjuts 2019/2020

Nu är det dags att ansöka om skolskjuts för läsåret 2019/2020. Senast den 30 april 2019 ska du ha skickat in din ansökan.

Elever med fullständigt personnummer som har haft skolskjuts med linjetrafik under nuvarande läsår och som uppfyller kraven för skolskjuts under nästa läsår behåller sitt busskort över sommaren. Vid godkänd ansökan aktiveras busskortet till höstterminen. Elever som saknar fullständigt personnummer får ett nytt busskort om de är fortsatt berättigade skolskjuts. Ansökan om skolskjuts måste göras inför varje läsår, även om eleven idag har skolskjuts. 

För att vi ska hinna handlägga ansökningarna och beställa busskort till skolstarten vill vi ha in din ansökan senast den 30 april 2019. Vi kan inte garantera att ansökningar som lämnas in efter det datumet hinner handläggas innan höstterminen börjar.

Ingen elev får skolskjuts till hösten utan inlämnad ansökan.

Ansök om skolskjuts för läsåret 2019/2020

Mer information om skolskjuts i Norbergs kommun