Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Flytt av Polisens kontaktcenter (PKC) till Fagersta

Vi har nåtts av information om att Polisledningen i region Mitt överväger en flytt av hela PKC i Norberg till polishuset i Fagersta. Polisens kontaktcenter är allmänhetens första kontakt med polisen genom det nationella telefonnumret 114 14 och har funnits i Norberg i ungefär 20 år.

Polisens kontaktcenter (PKC) har visat intresse för att öka lokalerna i Norberg och dialog har förts under en längre period. I dagarna har vi nåtts av information att Polisledningen i region Mitt överväger en flytt av hela PKC i Norberg till polishuset i Fagersta. En eventuell flytt från Norberg påverkar lokala bostadsmarknaden, affärer, restauranger och tjänsteföretag i övrigt påtagligt negativt förutom vad detta innebär i minskade skatteintäkter när alla dessa tjänster försvinner.

Vi ser fram mot en dialog med Polismyndighetens ledning i region Mitt om polisens närvaro i Norbergs kommun. Vi tror på ett fortsatt gott samarbete i en ort där Polisens kontaktcenter fungerar väl och ser fram mot ett möte så snart som möjligt med region Mitts polisledning i Uppsala.

Johanna Odö, kommunalråd:

– Vi har erbjudit polisen anpassning av befintliga lokaler och utökade lokaler utifrån den behovsbild som Polisen förmedlat till oss. Som en följd av denna dialog har Norbergs kommun övervägt att flytta barn- och utbildningssektorn ut ur kommunhuset, en tydlig prioritering med syfte att värna statliga arbeten samt polisens fortsatta närvaro i Norberg.

– Vi inser att kommunhuset har vissa begränsningar men i dialog med Polisen kan vi lösa dessa utmaningar. Kanske kan larmoperatörer vara kvar i Norberg medan den delen som pekar mot ökade behov av förundersökningsledare placeras i Fagerstas polishus. Med modern teknik fungerar det att arbeta tillsammans även om all verksamhet inte finns under ett och samma tak eller ens i en och samma kommun. För staten skulle denna lösning vara den klart billigaste, att optimera lokalerna i Fagerstas polishus samt vara kvar i Norberg med vissa delar.

– För Norbergs kommun är det självklart att vi önskar behålla statliga tjänster i en ort där staten redan dragit ned antalet anställda. Att flytta 60 statliga tjänster från Norberg motsvarar 1.700 medarbetare i Uppsala där ledningen för polisregionen sitter sett till andel av befolkningen.

Hannu Högberg, kommunchef:

– Vi har fått uppgifter från polisen om att ett skäl till övervägande om en flytt är investeringar som motsvarar 20-25 miljoner. De kalkyler vi har utifrån de grundbehov som formulerats av Polisen pekar snarare mot fem miljoner, en investering som Norbergs kommun tar. Investeringen kan läggas på längre tid och som gör att en eventuell hyresökning för Polisen kan hållas låg. Polismyndigheten, som den största statliga myndigheten med cirka 31.000 anställda, behöver se frågan om statlig närvaro också i ett vidare sammanhang. Följden av att staten lägger ned verksamheter på mindre orter och landsbygd är att skillnaderna mellan stad och landsbygd ökar, att den statliga servicen minskar för invånare liksom statens legitimitet. Nyligen lade Arbetsförmedlingen ned sitt kontor i Fagersta, vilket innebär att Norra Västmanland nu är helt utan en fysisk närvarande arbetsförmedling, detta kommer tyvärr att slå hårdast mot de som står längst från arbetsmarknaden.

Fakta om PKC i Norberg

Polisens kontaktcenter är allmänhetens första kontakt med polisen genom det nationella telefonnumret 114 14. Polisen startade ett kontaktcenter i Norberg för snart 20 år sedan med fyra medarbetare. Verksamheten växte vartefter, vilket gjorde att kommunen fattade beslut om att flytta biblioteket med syfte att bereda polisen ökad plats. En invigning av lokalerna genomfördes 2007. Polisen fick då tillgång till hela plan ett i kommunhuset samt även andra ytor som delas med kommunala verksamheter. Idag är antalet PKC medarbetare i Norberg omkring 60 personer men alla arbetar inte samtidigt utan går skiftgång. PKC har under senare tid fått ett ökat förhörsuppdrag vilket ställer krav på förändrade lokalbehov.

För mer information, kontakta:

Johanna Odö (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0223-291 17

Hannu Högberg
Kommunchef
0223-291 26